Szkolenie Multipor - Ocieplanie od wewnątrz – czas trwania 120 minut

W magazynie

246,00 zł brutto

Oferujemy szkolenie z zakresu ocieplania ścian od wewnątrz za pomocą mineralnych płyt izolacyjnych Multipor.

Ocieplanie od wewnątrz
Mineralne płyty Multipor można stosować w przypadku renowacji budynków zabytkowych oraz do adaptacji budynków przemysłowych na cele mieszkaniowe. Płyty MULTIPOR stanowią wówczas cienką warstwę wewnętrzną, poprawiającą parametry cieplne istniejącej ściany. Przy zastosowaniu naszego produktu, nie ma konieczności stosowania paroizolacji.

Zastosowanie do ociepleń mieszkań od wewnątrz
Mineralne płyty izolacyjne Multipor poprawiają izolację termiczną mieszkania i równocześnie regulują poziom wilgotności, zapobiegając tym samym pojawieniu się w pomieszczeniu wilgoci, grzybów czy pleśni. Produkt zawdzięcza swoje właściwości wysokiej paroprzepuszczalności i zdolności akumulacji materiału, z którego jest wyprodukowany.

Zachęcamy do zapoznania się z płytami izolacyjnymi Multipor na stronie www.ytong-silka.pl

Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia następujących warunków:
1. Zakres szkolenia obejmuje praktyczne stosowanie produktów i towarów będących w ofercie handlowej Sprzedającego.
2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest odpowiednie przygotowanie miejsca montażu przez Nabywcę. Przez odpowiednie przygotowanie miejsca montażu rozumie się:

  • zaopatrzenie miejsca montażu w materiały niezbędne do przeprowadzenia prac: mineralne płyty izolacyjne Multipor, zaprawę lekką Multipor, siatkę z włókna szklanego, stosowne profile tynkarskie, taśmę dylatacyjną, wodę;
  • na miejscu montażu powinien znajdować się dostęp do energii elektrycznej;
  • podłoże, na którym przeprowadzony zostanie pokaz montażu, powinno być nośne oraz oczyszczone z cząstek luźnych, resztek starej farby, oleju, itd.;
  • podłoża nie może stanowić warstwa tynku gipsowego lub gładzi gipsowych;
  • podłoże powinno być wyrównane;
  • instalacja elektryczna, znajdująca się na powierzchni przewidzianej do pokazu montażu, powinna zostać zabezpieczona;
  • elementy, których sposób mocowania na to pozwala, należy zdemontować z powierzchni przewidzianej do pokazu montażu (np. grzejniki, elementy wyposażenia wnętrz, itd.)obecność na budowie ekipy budowlanej, która ma być przeszkolona przez przedstawiciela Sprzedającego.

3. Sprzedający nie odpowiada za ponowny montaż elementów zdemontowanych z ocieplonej powierzchni na czas szkolenia.
4. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne dodatkowe wykończenie powierzchni ocieplonych powierzchni, np. poprzez malowanie, układanie gładzi, itd.
5. Średnia wielkość powierzchni poddanej ociepleniu w trakcie szkolenia to 2 m2.

 

 

Etap
Czynność instruktażowa
Czas
(min)
Przygotowanie
Rozłożenie sprzętu, przygotowanie stanowiska pracy
10
Wprowadzenie
Omówienie materiałów stosowanych do ocieplania ścian od wewnątrz oraz sposobu ich obróbki i zastosowania
20
Omówienie systemowych narzędzi stosowanych do ocieplania ścian
Montaż ocieplenia
Rozłożenie taśmy dylatacyjnej wzdłuż ocieplanej ściany
30
Przygotowanie zaprawy lekkiej Multipor do klejenia i szpachlowania mineralnych płyt Multipor
Przyklejanie płyt Multipor do ocieplanej powierzchni (do 3 m2)
Wykańczanie ocieplonej powierzchni
Wyrównanie ocieplonej powierzchni pacą do szlifowania
30
Szpachlowanie ocieplonej powierzchni za pomocą systemowej zaprawy lekkiej MULTIPOR wraz z zatopieniem siatki z włókna szklanego oraz wstępne jej wyrównanie
Omówienie sposobu zabezpieczenia narożników ścian przy pomocy profili tynkarskich
Omówienie możliwych sposobów wykonania warstwy wierzchniej ocieplanej powierzchni
10
Inf. dodatkowe
Omówienie sposobu zabezpieczania konstrukcji przed wpływem mostków termicznych
10
Prezentacja materiałów drukowanych „Poradnik murowania” i „Katalog wyrobów”
5
Zakończenie
Sporządzenie protokołu ze szkolenia i zamknięcie szkolenia
5